Project

Hartje Mechelen

De oude bibliotheeksite in Mechelen wordt Portier 51. Een kleinschalig woonproject met een groen hart en duurzame ziel. De drie gebouwen en de historische portierswoning omarmen samen een collectieve binnentuin die deze nieuwe buurt leven en dynamiek inblaast.

ONTDEK HET AANBODONTDEK HET AANBOD

  • kleinschalig woonproject
  • laatste 4 appartementen en 1 penthouse

  • groene, collectieve binnentuin
  • centrale ligging in de binnenstad

  • duurzame architectuur
  • kwalitatieve afwerking

Een inspirerend voorbeeldproject op vlak van kwalitatieve stedenbouw en architectuur

De herontwikkeling van de voormalige bibliotheeksite vormt een uitgelezen kans om ademruimte te geven aan het dichtgeslibde bouwblok.

Een nieuwe open en groene ruimtestructuur vormt de ruggengraat van de herontwikkeling en de bestaande open ruimten in het bouwblok. De collectieve tuin functioneert als een groene oase van rust en vormt het verlengstuk van de private buitenruimte van de verschillende woningen.

Doordat elk gebouw een eigen karakter krijgt door materiaalgebruik en/of vorm past elk gebouw naadloos in het bestaande weefsel. De toegevoegde groene ruimte wordt eveneens doorgetrokken naar de daken, waarbij het dak van de bestaande Ziekeliedenvleugel herbestemd wordt tot een toegankelijke daktuin.

Elk gebouw heeft een eigen karakter door materiaalgebruik of vorm

Hoge ambities op vlak van duurzaamheid & circulair bouwen

Bij deze herontwikkeling wordt maximaal ingezet op behoud, renovatie en hergebruik. De hoge ambities op vlak van duurzaamheid, circulair en aanpasbaar bouwen vormen daarom de essentie van het project. Zo wordt ingezet op maximale flexibiliteit naar de toekomst door bijvoorbeeld aandacht voor verdiepingshoogte, houten tussenvloeren, …. De gevels met recuperatiebaksteen met kalkmortel faciliteren bovendien hergebruik en aanpassingen in de toekomst. Veranderingsgerichte ingrepen maken gelijkaardige evoluties in de toekomst gemakkelijker mogelijk en ondersteunen zo een continue evolutie van het project.

Er wordt maximaal ingezet op behoud, renovatie en hergebruik

Het project wil hiermee niet alleen een inspirerend voorbeeldproject zijn op vlak van kwalitatieve stedenbouw en architectuur, maar zeker ook op vlak van duurzaamheid en circulair- en toekomstgericht bouwen.

BOB361 Architects

Portier 51 web

Over de projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar CAAAP, creator of triple-A places, wil meebouwen aan de stad van de toekomst en de connectie tussen gebouwen, mensen en omgeving versterken. Dit doen ze door een stevige portie ambitie in combinatie met sterke architectuur en een gepassioneerd A-team van mensen die plaatsen een ziel willen geven.

Ontdek alle projecten en ambities op de website van CAAAP.